Putování po stopách nového vědeckého oboru, jehož jednotkou je jedna miliardtina metru. Dokument Evropské komise.

Belgický režisér Marc-Henri Wajnberg natočil pro Evropskou komisi dokument o nanotechnologii určený mládeži. Nenásilnou formou seznamuje se základy nového vědeckého oboru, jehož základní jednotkou je těžko představitelná jedna miliardtina. Putování mladé dvojice po evropských výzkumných ústavech je spojeno s hledáním odpovědí na řadu otázek, jež úvahy o tomto perspektivním oboru vyvolávají.

Napište nám