Portrét surrealisty Vratislava Effenbergera, jedné z nejvýraznějších osobností české kultury 2. poloviny 20. století. Režie D. Jařab

Pořad bylo možné přehrát do 17. 12. 2019
Video není k dispozici
Teaser

Teaser

Tak, jako v sobě už název filmu skrývá dva póly reality, kterými byl Effenberger zaujat, stejně tak i koncepce tohoto dokumentárního filmu bude postavena na prolínání fikce a reality, hraného filmu a dokumentu, poezie a teoretické reflexe, nadsázky a intimní zpovědi. Koncepce dovoluje přecházet na mnoha místech přímo z inscenovaných fragmentů scénářů do situačního natáčení dokumentárních postav, vytvářet několik plánů, přičemž na mnoha místech budou obě složky, hraná a dokumentární přítomny v obraze současně a pouze prací s hloubkou ostrosti a zvukem budou tyto vrstvy akcentovány nebo potlačeny. Všechny lokace, které se ve filmu budou vyskytovat, mají konkrétní vazbu k Vratislavu Effenbergerovi nebo jeho scénářům, popřípadě jsou vhodnými „lovišti“ pro Effenbergerovu metodu hledání.

Stopáž85 minut
Rok výroby 2017
 P ST AD HD
ŽánrDokument

Všechny koprodukční filmy České televize