Dokumentární pocta významné české etnografce, jejíž fotografie z romských osad v druhé polovině 20. století jsou unikátním svědectvím o skutečném životě romského etnika v tehdejším Československu.

Eva Davidová (28. prosince 1932 – 21. září 2018) byla česká historička umění, etnografka, socioložka a fotografka. Patřila k zakladatelům české romistiky. Vystudovala filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, svojí diplomovou prací obhájila Romy jako specifické etnikum. Do roku 1976 pracovala v Sociologickém ústavu Akademie věd. Od padesátých let se věnovala romské kultuře a sociologii. V letech 1958–1959 pořídila snímky kočovných olašských Romů, kteří se poté museli na základě zákona nuceně usadit. Ve fotografické dokumentaci života Romů pokračovala i v dalších letech. Její unikátní sbírka romského folkloru se nachází v Rakouské akademii věd. Přednášela romistiku na univerzitách, byla členkou International Romani Union a Gypsy Lore Society.

Dokumentární snímek zachycuje tuto jedinečnou průkopnici na poli studia romské kultury v posledních dnech jejího života. Jeho tvůrci se z jejího českokrumlovského domova vypravili také do romských osad na Slovensku, s nimiž udržovala nejužší kontakt. Od doby jejích návštěv se v životě lokalit mnoho nezměnilo a zůstalo i to, že zdejší obyvatelé nosí svou „Evičku“ hluboko v srdcích, stala se pevnou součástí jejich kolektivní paměti.

Napište nám