Portrét Stanislava Kolíbala, klíčové osobnosti českého a světového umění posledních několika desetiletí vznikl jako pocta k jeho devadesátým narozeninám.

Portrét sochaře a výtvarníka Stanislava Kolíbala. Film prostřednictvím umělcových vzpomínek i archivních materiálů zachycuje jeho zcela svébytný tvůrčí vývoj a důležité mezníky, které jej ovlivnily. Režisérka Lucie Klímová představuje šíři tvůrčího záběru Stanislava Kolíbala na místech jeho realizací a nedávných výstav, ale také v jeho bytě. Jsou zde mimo jiné zachyceny unikátní artefakty z Kolíbalova dětství a dospívání, ze kterých je zřejmý již raný talent a cit pro dílo. Politická situace a její proměny ale do velké míry ovlivnily možnosti Kolíbalova uplatnění v počátcích jeho umělecké kariéry. Sledujeme jeho cestu od studia grafiky přes scénografii až ke konceptuální tvorbě. Jeho světovou proslulost odstartovala v roce 1967 výstava Sculpture of Twenty Nations v Guggenheimově muzeu v New Yorku a od té doby jsou Kolíbalova díla pravidelně vystavována ve významných galeriích po celém světě. Dnešní přítomnost Stanislava Kolíbala ve veřejném prostoru zachycuje film prostřednictvím jeho rozměrných plastik, především díky opěrné zdi Nuselského mostu z roku 1968, která ve filmu prochází dlouho potřebnou rekonstrukcí.

Napište nám