k ochraně přírody, prostředí a planety

Chráněná krajinná oblast a biosférická rezervace Křivoklátsko patří mezi unikátní území střední Evropy. Je to dáno především členitostí terénu Křivoklátské vrchoviny s řekou Berounkou, různorodou orientací stanovišť, typy půd a klimatickými podmínkami. Kraj Oty Pavla z velké části pokrývají listnaté lesy a skalní výchozy s typickou teplomilnou florou a faunou. Přítoky Berounky vytvářejí kaňony, na jejichž dno jen stěží pronikají sluneční paprsky. Teplota na dně údolí je po většinu roku tak nízká, že to odpovídá podmínkám podhorských území. Teplotní inverze, pro Křivoklátsko typický jev, je jednou z hlavních příčin vysoké druhové rozmanitosti zdejší přírody. Ministerstvo životního prostředí navrhuje zvýšit stupeň ochrany tohoto území a vyhlásit národní park. Co můžeme očekávat od této změny?

Stopáž14 minut
Rok výroby 2009
 P ST 4:3
ŽánrDokument