Veřejné záležitosti patří do veřejnosti.
Co se všech týká stejnou měrou,
měli by všichni řešit,
nebo o tom přinejmenším vědět.
J. A. Komenský
Tématické série a jejich díly:
 1. Vzdělávání a výchova dětí
  (moderátor PhDr. Ondřej Hausenblas)
   
 2. Média a informační společnost
  (moderátor Ondřej Neff)
   
 3. Tvar světa a jeho problémy
  (moderátor Adam Drda)
   
 4. Pracujeme chytřeji - řízení, cesty ke zlepšování firemních procesů, obchod
  (samostatné britské dokumenty Open University BBC bez dotáčených studiových debat českých odborníků)
   
 5. Lidská biologie a zdraví
  (moderátor MUDr. František Koukolík)
   
  1. Chemie a kreativita (připravujeme)
   Objevování komplexu vztahů mezi uměním a vědou. Základy procesů v přírodě na molekulární úrovni. Soudobý užitý výzkum v chemii v poslední generaci. Kam směřuje základní výzkum soudobé chemie. Vědecká a umělecká tvořivost.
    
  2. Celostní léčení (připravujeme)
   Na jakých psychologických základech stojí léčení a jakou roli v tomto procesu hrají emoce. Smyslem pořadu je ukázat jednotu fyziologických a psychologických procesů. Modelem onemocnění je v tomto pořadu chronický únavový syndrom (ME, CFIDS) a v širším smyslu interakce člověka a stresu.
    
  3. Umění dýchat (připravujeme)
   Objevování úzkého vztahu mezi dýcháním a srdečním rytmem, psychologickými potřebami, emocemi a vědomím. Popis fyziologických vztahů dýchání a krevního oběhu a jejich centrální regulace. Moderní fyziologické vyšetřovací metody oběhového a dýchacího systému, nemoce kardiovaskulárního a dýchacího systému, emoční ovlivnění obou těchto systémů, panická porucha.
    
  4. Krátká setkání (připravujeme)
   Pohled na lékařské vyšetření ze strany pacienta i lékaře. Lékařská etika, komplexní pohled na léčbu. Modelem onemocnění je mozková příhoda, infarkt.
    
  5. Co se odehrává v nemocnicích (připravujeme)
   Z pohledu ležících pacientů, lidí v pooperačním stavu a z pohledu zaměstnanců. Modelem je v tomto případě bypass. Péče o pacienty, vztah konziliární lékař a pacient.
    
  6. Kdo potřebuje nemocnice? (připravujeme)
   Ve 20. století byly nemocnice středobodem zdravotní péče. Vývoj lékařské a počítačové technologie poněkud toto postavení změnil. Pořad ukazuje nové technologie v akci (domácí dialýzy pacientů se selháním ledvin či přenos údajů o práci srdce z domova nemocného přímo do místní nemocnice). Nové technologie také slouží konzultacím lékařů k pacientově diagnóze. Ovšem v mnoha případech naopak roste význam specializovaných nemocnic se špičkovým moderním vybavením.
    
  7. Testování léčebných metod (připravujeme)
   Jakým rovnocenným klinickým testům jsou pro zjištění efektivity podrobovány alternativní terapie jako např. homeopatie (RCT). Jejich významy i limity. Model onemocnění - výzkum astmatu. Farmakologický rozmach v tomto století.
    
  8. Chemie života a smrti (připravujeme)
   Objevování chemických pochodů v průběhu lidského života - a po něm.
    
  9. Léta dozrávání a moudrosti (připravujeme)
   Životní příběhy pěti starších lidí - zkušenosti se stárnutím a které předchozí životní skutečnosti formovaly jejich pohled na život a na pozdější životní příležitosti. Duševní aktivita ve stáří.
    
  10. Jedna skutečnost v mnoha podobách (připravujeme)
   Příklady péče o smrtelně nemocné pacienty ukazují, jak je umírání a smrt společností tohoto století pojímána.
    
  11. Na sklonku života (připravujeme)
   Jaký je občanský status starých lidí, jakých pokroků bylo dosaženo koncem 20. století v péči o ně. Které jsou jejich nejdůležitější potřeby? Jaká mají práva? Co stojí za otázkou "můžeme si dovolit státní péči"?
    
Moderátoři pořadu