Veřejné záležitosti patří do veřejnosti.
Co se všech týká stejnou měrou,
měli by všichni řešit,
nebo o tom přinejmenším vědět.
J. A. Komenský
Tématické série a jejich díly:
 1. Vzdělávání a výchova dětí
  (moderátor PhDr. Ondřej Hausenblas)
   
 2. Média a informační společnost
  (moderátor Ondřej Neff)
   
 3. Tvar světa a jeho problémy
  (moderátor Adam Drda)
   
 4. Pracujeme chytřeji - řízení, cesty ke zlepšování firemních procesů, obchod
  (samostatné britské dokumenty Open University BBC bez dotáčených studiových debat českých odborníků)

  Vedení není teplé místečko a není o privilegiích.
  Je to velká zodpovědnost za lidský kapitál i potenciál.
  D. Anderson
   
  1. Management v kulturách ovlivněných Čínou (připravujeme)
   Může pokračující úspěšnost čínského přístupu k podnikání představovat lekci pro nás, obyvatele Západu?
    
  2. Moderní řízení - Udělali to po svém (připravujeme)
   Jak se mění struktura organizací - a co působí na to, jak budou v budoucnu řízeny.
    
  3. Důvěra ve farmaření (připravujeme)
   Farmaření bylo odjakživa riskantním podnikáním, ale se vstupem do jednadvacátého století je změna pohledu na zemědělské podnikání ještě naléhavější než kdykoli předtím.
    
  4. Fotbalový klub Chester City (připravujeme)
   Vést fotbalový tým znamená najít rovnováhu mezi fotbalovým know-how a podnikatelským umem.
    
  5. Nemocnice v Ipswich (připravujeme)
   Mohou být principy řízení uplatňované v soukromém sektoru aplikovány i v sektoru státním?
    
  6. Budova Empire (připravujeme)
   K řízení divadla nestačí jen srdce a nadšení, nezbytná je manažerská schopnost.
    
  7. Touha po originalitě (připravujeme)
   Co se skrývá za úspěchem jedné školy, reklamní agentury a hotelového řetězce.
    
  8. Přežije nejsilnější - výkonnost a flexibilita (připravujeme)
   Životní nejistota na trhu práce.
    
  9. Faktor reklamy (připravujeme)
   Co předchází spuštění velké prodejní kampaně?
    
  10. Partnerství (připravujeme)
   Jak efektivně využívat partnerských vztahů se soukromými, státními i obecními organizacemi, když je potřeba financovat ambiciózní projekt.
    
  11. Jak si uchovat kreativitu (připravujeme)
   Je možné dát kreativním tvůrcům společnosti uměleckou svobodu a přitom dosahovat zisku?
    
  12. Zkrátka to udělej! (připravujeme)
   Klady a zápory obchodní praxe soukromého sektoru v organizaci veřejného sektoru.
    
  13. Hledači trendů (připravujeme)
   Podaří se vám, aby právě vaše produkty vynikly mezi stovkami jiných?
    
  14. Prognózy ekonomického vývoje (připravujeme)
   Prognostika patří k činnostem, které se dotýkají široké veřejnosti. Zabývají se jí i ekonomové. Pořad přibližuje, jak vůbec prognostika vznikla a kam se dnes ubírá.
    
  15. Globální turistika (připravujeme)
   Jaké jsou společenské a kulturní problémy, které přináší nárůst globální turistiky?
    
  16. Jak přežít města? (připravujeme)
   Polovina světové populace nyní žije ve městech. Přežijeme však my i planeta sociální a environmentální výzvy, které tato situace představuje?
    
  17. Život s rizikem (připravujeme)
   Pohled na vztahy na trhu práce ve Velké Britanii v minulém století prostřednictvím série příběhů jednotlivců z různého sociálního prostředí, různého věku a etnika. Pořad rovněž mapuje současné trendy zaměstnanosti a klade otázku, kdo jsou vlastně vítězové a poražení v novém světě práce.
    
  18. Ekonomie a měnící se ekonomiky - Dlouhodobé modelování (připravujeme)
   Ekonomika se vyvíjí cyklicky. Od poloviny sedmdesátých let prošla Evropa - a dokonce i světová ekonomika - třemi obdobími prudkého poklesu. Používá se pro ně termín "krize". Proč k ní došlo a jak se z ní dostat?
    
  19. Ekonomie a měnící se ekonomiky - Modelování v automobilovém průmyslu (připravujeme)
   Každá firma zvažuje faktory, které jsou důležité pro plánování jejího postavení na budoucích trzích. Automobilový průmysl nabízí prostor jak pro malé, tak pro velké výrobce. V pořadu zkoumáme tři různé přístupy k jedné hospodářské skutečnosti.
    
  20. Ekonomie a měnící se ekonomiky - Modelování na peněžních trzích (připravujeme)
   Lze předpovídat vývoj hospodářství v delším časovém období? Ekonomové za tímto účelem vyvinuli různé typy modelů. Jsou tyto modely úspěšné a jakou roli v nich hrají peníze?
    
 5. Lidská biologie a zdraví
  (moderátor MUDr. František Koukolík)
   
Moderátoři pořadu