Motto:
Každý věk je určen k učení
a tytéž meze jsou dány člověku
pro život i pro učení.
J.A.Komenský

Myslet si, že vzdělávání je například absolvováním školy pro jednou uzavřený proces, je mylné, ne-li ve společnosti, v níž se každý musí postarat především sám o sebe, škodlivé. Pro každého, kdo chce uspět, je důležité pochopit, že k tomu nestačí být vyzbrojen přirozenou inteligencí, dosaženým vzděláním nebo dokonce titulem, ale že je především třeba nedopustit ustrnout na úrovni, které jsme jednou dosáhli, a stále se snažit neztratit krok s vývojem, který ve stále překotnějším tempu mění hodnotu původního vzdělání každého z nás. Dopřát si tu možnost neztratit se v přívalu informací, nedovolit si ocitnout se ve vědomostní propasti, moci se správně orientovat a rozumět tak světu, ve kterém žijeme. To je smyslem vědění a jeho soustavného získávání. To je smyslem cyklu pořadů na podporu dalšího vzdělávání dospělých. Je zvláštní, že pokud jde o hmotný majetek, dokážeme se automaticky a rychle ztotožnit s myšlenkou, že jeho střádání má pro nás v jistém smyslu obohacující účinek. Naproti tomu prokazatelný smysl střádání vědomostí, snad vzhledem k tomu, že jde o majetek na první pohled abstraktní, nám k naší velké smůle často uniká.

Právě proto tedy vznikla snaha Centra vzdělávání České televize o to přiblížit svému diváku tuto životně důležitou platnost a po vzoru britské televize a jejích pořadů Open University BBC, které mají u svých diváků obrovskou tradici a ohlas, nabídnout také svému, českému diváku stejnou možnost účasti na projektu soustavného, tedy kontinuálního vzdělávání, jakou mají diváci zahraničních televizí.

Cyklus pořadů Inspirace pro utkání s budoucností není tedy prvoplánově jednorázovým vzdělávacím cyklem, jehož shlédnutím by přísun informací z něj získaných měl divákovi pro tuto chvíli stačit. Naopak. Je pouhou startovní čárou, INSPIRACÍ k rozhodnutí využít možnosti uvědomit si, že můj znalostní potenciál není možná dostačující a že záměr České televize postrčit svého diváka k dalšímu učení, rozpoutat v něm zdravý hlad po dalším získávání nových vědomostí, je smysluplný.

Autoři věří, že se český divák postupně naučí vnímat způsob získávání svého vzdělání v duchu tohoto cyklu, tedy v duchu nikdy nekončícího procesu, v němž je třeba neustále se posunovat dopředu.
 prof. Rudolf Zahradník o pořadu Inspirace pro utkání s budoucností