Veřejné záležitosti patří do veřejnosti.
Co se všech týká stejnou měrou,
měli by všichni řešit,
nebo o tom přinejmenším vědět.
J. A. Komenský
Tématické série a jejich díly:
 1. Vzdělávání a výchova dětí
  (moderátor PhDr. Ondřej Hausenblas)
   
  1. Děti a jejich práva (připravujeme)
    
  2. Moderní škola (připravujeme)
    
  3. Hra a spolupráce (připravujeme)
    
  4. Jak si děti hrají (připravujeme)
    
  5. Školka ano či ne? (připravujeme)
    
  6. Děti počítačové doby (připravujeme)
    
 2. Média a informační společnost
  (moderátor Ondřej Neff)
   
 3. Tvar světa a jeho problémy
  (moderátor Adam Drda)
   
 4. Pracujeme chytřeji - řízení, cesty ke zlepšování firemních procesů, obchod
  (samostatné britské dokumenty Open University BBC bez dotáčených studiových debat českých odborníků)
   
 5. Lidská biologie a zdraví
  (moderátor MUDr. František Koukolík)
   
Moderátoři pořadu