Inspirace pro utkání s budoucností

Nový cyklus ČT otevírá kontinuální vzdělávání dospělých. Nejrůznější obory lidského snažení v britských pořadech Open University BBC.
Beseda našich odborníků nahlíží prostřednictvím britského pořadu současnou českou realitu. Diskutují: prof. doc. Z. Matějček, Mgr. L. Šprachtová, a doc. dr. P. Říčan. Uvádí: PhDr. O. Hausenblas.
Připravili: I. Sovišová, Z. Drdová, M. Turnová, J. Šmíd a A. Lederer.

Litujeme, ale pořad není v iVysílání dostupný
Video není k dispozici

Mezilidská komunikace – to je fenomén, který je v dnešním stále překotněji odlidšťovaném světě velkým problémem. Abychom vůbec byli do budoucna schopni tento trend zastavit nebo alespoň zmírnit, vrátit se k přirozeným, osobním kontaktům, stále více nahrazovaným kontakty smskovými či mailovými, prostě studeně technickými, je třeba začít takříkajíc od nuly, tedy od nejmenších dětí. Ty je od počátku třeba vést k tomu, že nejsou pouze samojedinými tvory, kolem nichž se točí svět, že existují kamarádi, přátelé, sousedi a spolužáci, se kterými je nutné vyjít a porozumět si s nimi. Přímým kontaktem, návštěvou, hrou… Zažívat střet názorů a umět z něj bez zbytečného podráždění nebo dokonce agresivity vybruslit, kochat se hřejivým pocitem souladu a shody… Je důležité vštěpovat dětem skutečnost, že nebudu-li naslouchat, nic se nedozvím, nebudu-li se dělit, zůstanu chudý, protože se nikdo nerozdělí se mnou. Zákonitosti platné v nejširším smyslu slova.

Jak hrou podněcovat v dětech zájem o spolupráci, vědomí, že možná právě díky ní dojdu svého cíle, to je tématem dnešního dílu z cyklu Inspirace pro utkání s budoucností.
Má název Hra a spolupráce a nad touto problematikou i příkladem jejího řešení v jedné škole v úvodním britském pořadu Open University BBC budou s dr. Ondřejem Hausenblasem diskutovat prof. doc. Zdeněk Matějček, Mgr. Libuše Šprachtová a doc. dr. Pavel Říčan.

 Přečtěte si záměr cyklu
"Je dobré dělat věci správně,
ale ještě lepší je dělat správné věci."
P. F. Drucker
Napište nám své připomínky a svá přání pomocí formuláře
nebo na e-mailovou adresu info@ceskatelevize.cz.
Stopáž25 minut
Rok výroby 2004
 P ST