Inspirace pro utkání s budoucností

Vzdělávání dospělých jako samozřejmost. Rozšiřovat obzor svých znalostí už nemusíte jen ve škole! Zkuste každé úterý sledovat nový cyklus České televize. Britské pořady Open University BBC s podnětnými besedami českých odborníků. Připravili: I. Sovišová, O. Hausenblas, Z. Drdová, M. Turnová, J. Šmíd a A. Lederer

Litujeme, ale pořad není v iVysílání dostupný
Video není k dispozici

Způsobů, jak úspěšně čelit tomu, čemu se jednoduše říká nevědomost, neznalost či neinformovanost, je bezesporu mnoho. Popularizace vzdělávání prostřednictvím a ve spolupráci s médii je v zahraničí dlouholetou, fungující a nutno říct, že i značně úspěšnou, praxí. A tak si Česká televize jako televize veřejné služby dala podle vzoru svých západoevropských sousedů za úkol začít systematicky pracovat na projektu nazvaném kontinuální vzdělávání dospělých. Jde o snahu stravitelnou formou zprostředkovávat divákovi poznatky z bohatého zdroje všemožných oborů lidské činnosti. A to za přispění názorových a myšlenkových střetů odborníků, kteří tak mají v divákovi spustit podnětný proces vlastního myšlení a vyvozování závěrů směřujících k rozvoji a obohacení jeho osobnosti.

Prvním takto uváděným pořadem je cyklus s příznačným názvem Inspirace pro utkání s budoucností. Využívá pořadů britské Open University BBC. Protože způsoby nahlížení zpracovaných témat převzatých pořadů vycházejí z britských poměrů 90. let, nechala se jimi Česká televize v úvodní části každého svého dílu pouze inspirovat a téměř hodinový pořad, v premiéře schématově vysílaný každé úterý na ČT2 po 16. hodině, koncipovala takto: cílem všech prozatím 5 zpracovávaných tematických sérií bude vždy prostřednictvím úvodního, zhruba půlhodinového, převzatého pořadu Open University BBC (v českém znění) ukázka praxe v rámci britských (zahraničních) podmínek. Na něj pak vždy plynule naváže opět asi půlhodinová studiová beseda českých odborníků pod vedením oborově kompetentního moderátora.

Besedu 1. tematického okruhu, který se v 6 dílech bude snažit pojmout základní úhly pohledu na výchovu a vzdělávání dětí, povede moderátor – sám odborník na slovo vzatý – PhDr. Ondřej Hausenblas. Cílem každé diskuse bude snaha dobrat se v kontextu řešení, nasměrovaného v britských pořadech, způsobu řešení – nebo alespoň jeho náznaku – v podmínkách současného českého školství a vzdělávacích soustav. Přizvaní odborní hosté kromě svých konkrétních zkušeností nabídnou nejen tzv. obecnému divákovi, ale také učitelům a vlastně veškeré pedagogické obci cestu k případnému dalšímu odbornému vzdělávání nebo dokonce dají impuls k přehodnocení dosavadních, standardně a automaticky používaných pedagogických stereotypů, o kterých je známo, že ne vždy s úspěchem fungují.

Dnešní 1. díl cyklu Inspirace pro utkání s budoucností, nazvaný „Děti a jejich práva“, se zabývá způsoby lidského chování. Nastoluje otázku potřebnosti zvolené a respektované soustavy pravidel, díky nimž lze snadněji komunikovat a vzájemně dosahovat svých cílů. Pravidla jsou vytvářena dospělými v rámci dosažení vzájemné nekonfliktnosti a zároveň možnosti věnovat dětem v případě jejich dodržování dostatek prostoru pro uplatňování vlastních požadavků.

Tak jako u této série, i u ostatních témat připravovaných do vysílání v průběhu celého roku 2004, bude součástí závěrečných titulků pořadu i webová adresa České televize, tedy www.ceskatelevize.cz, která bude k dispozici všem těm, kteří projeví zájem obracet se se svými dotazy, návrhy a připomínkami na tvůrce cyklu na podporu dalšího vzdělávání dospělých Inspirace pro utkání s budoucností. Zároveň byl zajištěn souhlas se zveřejněním kontaktů na odborníky, kteří budou ve studiových besedách vystupovat. Dialogem s nimi chce nejen Česká televize, ale i sami odborníci podnítit snahu diváků i oborově odborné obce k dalšímu, kontinuálnímu vzdělávání, jež je v zemích evropské unie dnes již trvalou součástí občanského života.

 Přečtěte si záměr cyklu
"Je dobré dělat věci správně,
ale ještě lepší je dělat správné věci."
P. F. Drucker
Napište nám své připomínky a svá přání pomocí formuláře
nebo na e-mailovou adresu info@ceskatelevize.cz.
Stopáž30 minut
Rok výroby 2004
 P ST