Jaroslav Heyrovský, první český nositel Nobelovy ceny.
Režie S. Lazarová.

Akademík Jaroslav Heyrovský obdržel Nobelovu cenu za objev oscilografické polarografie, která nalezla ve světovém měřítku široké uplatnění v mnoha oborech lidské činnosti. Dokumentární film přibližuje J. Heyrovského nejen jako vědce s mimořádnou erudicí a laskavým přístupem ke kolektivu spolupracovníků, které vedl, nýbrž i jako člověka milujícího umění, přírodu, a v neposlední řadě též jako pečlivého otce rodiny.

Napište nám