Mezi póly

Reportáže: co mění svět a co jinde nenajdete.
Připravili Jan Fingerland a Michal Kubal.