V historii bylo více žen s honosnými tituly, ale o málokteré je možné hovořit jako o skutečné panovnici

Televizní dokument o jediné ženě v čele českého státního útvaru v jeho více než tisíciletých dějinách rozkryje méně známé aspekty vládnutí Marie Terezie. Film představí Marii Terezii jako političku, která se prosadila v mužském světě i přesto, že se k panování dostala jen proto, že se jejím rodičům nenarodil syn; jako diplomatku, která vyřešila největší diplomatický rébus 18. století řešící dědictví trůnu ženou. Představí ji jako vizionářku, která se rozhodla reformovat stát a jako první v monarchii nakročila od feudalismu ke společnosti na občanském principu. V neposlední řadě ji představí jako ženu, která celý svůj panovnický čas musela soutěžit se schopným a tvrdým soupeřem – pruským Fridrichem II; a jako matku, která nakonec své dílo předčasně, ještě za svého života, předává synovi, který jí vyčte nedostatek odvahy.

Celý projekt je směřován k vysílání v roce 2017, kdy uplyne 300 let od narození slavné panovnice.

Kreativní producentka Alena Müllerová k snímku říká: „Nechceme dělat klasický životopisný dokument ve wikipedickém stylu se spoustou dat, která si divák stejně nezapamatuje, ale moderní portrét historické osobnosti, který uměleckými prostředky v divákovi zanechá trvalý dojem, kdo Marie Terezie ve skutečnosti byla. Uvítali jsme, že s nabídkou projektu přišla bratři Šimon a Michal Cabanovi, od kterých očekávám originální a formálně zajímavé zpracování při zachování historicky pravdivého obrazu.“

Stopáž52 minut
Rok výroby 2016
 P HD
ŽánrDokument