Výroční předávání cen za aktivity směřující k integraci Romů.

V posledních letech se stává dobrou tradicí, že aktivity směřující k integraci Romů dostávají i oficiální uznání. Jednou z nejvýznamnějších akcí je už několik let udělování cen Roma Spirit. Cílem je podpořit aktivní snahy všech, kteří se podílejí na zlepšení situace Romů v České republice. Projekt má ambice příblížit široké veřejnosti aktivity organizací i jednotlivců, zaměřené na podporu integrace Romů do společnosti. Prostřednictvím pozitivní informovanosti se nám může dařit pracovat s předsudky, jež jsou vůči Romům v české společnosti rozšířené.

Roma Spirit 2015 na sociálních sítích

Napište nám

Související pořady