Příběh nešťastné lásky sestavený ze soudních spisů, inzerátů a písní lidu pražského. Účinkují: P. Haničinec, I. Svobodová, J. a P. Traxlerovi, H. Hošková a P. Kozel (1990). Připravili: A. Jurda, J. Plesník a Z. Havlíček

Příběh nešťastné lásky sestavený ze soudních spisů, inzerátů a písní lidu pražského. Účinkují: P. Haničinec, I. Svobodová, J. a P. Traxlerovi, H. Hošková a P. Kozel (1990). Připravili: A. Jurda, J. Plesník a Z. Havlíček

Napište nám