Záznam koncertu americké hudební skupiny.
Připravili: K. Bělohlavý, Z. Úlehla a J. Večeřa.

Záznam koncertu americké hudební skupiny.

Napište nám