Závěrečný večer předání prestižní ceny Jindřicha Chalupeckého pro mladé výtvarné umělce do 35 let.

Záznam závěrečného večera předání prestižní Ceny Jindřicha Chalupeckého pro mladé výtvarné umělce do 35 let. Cena nese jméno předního českého teoretika a kritika výtvarného umění a literatury, esejisty a filosofa Jindřicha Chalupeckého. Letošními finalisty jsou Vojtěch Fröhlich, Lukáš Karbus, Barbora Kleinhamplová, Pavla Sceranková a Pavel Sterec, kdo z nich letos zvítězí a získá hlavní cenu v podobě finanční podpory pro svá díla a možnosti vystavovat v New Yorku? To se dozvíte ze závěrečného ceremoniálu z Filharmonie Brno a Moravské galerie. Vítěz Ceny Jindřicha Chalupeckého získává jako odměnu 100 tisíc korun na realizaci výstavy a katalogu v následujícím roce, kdy rovněž absolvuje šestitýdenní pobyt v New Yorku v rámci International Studio and Curatorial Program, který mu zajišťuje spolupracující instituce The Foundation for a Civil Society, jež získává finance od Trust for Mutual Understanding. Prostřednictvím nadace získává oceněný autor i cenné kontakty v zahraničí. V době pobytu má laureát rovněž možnost vystavovat své práce v Českém centru v New Yorku.

Napište nám