Tunisko je dnes zemí mnoha tváří díky tisíciletým mnohotvárným kulturním tradicím i náboženské toleranci

O Tunisku se často říká, že za dobu své několikatisícileté historie absorbovalo vždy to nejlepší z vlivů všech středomořských civilizací, které přešly jeho územím.

Dokumentární film představí v pestrém atraktivním sledu nejrůznějších pohledů do minulosti i přítomnosti tuto nanejvýš zajímavou zemi. Její bohatství nespočívá pouze v rozmanitých přírodních krásách a dechberoucím množství starobylých památek, nýbrž i v setkáních s pozoruhodným obyvatelstvem. To se po věky vyznačuje jinde téměř nevídanou tolerancí vůči lidem jiných ras a náboženských vyznání, což má pozitivní vliv na směřování celé tuniské kultury.

Napište nám