Bavit vás budou J. Vodňanský a O. Havelka společně se S. Nálepkovou, L. Gerendášem, M. Učíkem a J. Toufarem.
Připravili: K. Ondřejková, I. Popek a O. Havelka.

Bavit vás budou J. Vodňanský a O. Havelka společně se S. Nálepkovou, L. Gerendášem, M. Učíkem a J. Toufarem.

Napište nám