Testujeme psychotesty? Připravil R. Sedláček

Autor společensko-analytických dokumentů Robert Sedláček se tentokrát zamýšlí nad podobou psychotestů týkajících se trhu práce a nad jejich dopadem na povahu společnosti vůbec.

Východiskem Sedláčkovy úvahy je snaha zjistit, zdali a případně nakolik je možné ověřit určitým typem testů jedinečné schopnosti a předpoklady konkrétního člověka.

Ve filmu má divák možnost být svědkem průběhu jednoho z psychotestů, a také se může zamyslet nad vztahem k psychotestům konkrétních uchazečů o práci, psychologů, či třeba sociologa Kellera nebo filosofa Bělohradského.

Do jaké míry obstojí praxe psychotestů v dokumentu neboli v „dokutestu“ Roberta Sedláčka?

Napište nám