Prevence a možnosti léčení nebezpečného plicního onemocnění

Chronická obstrukční plicní nemoc je nebepečná choroba postihující v převážné většině kuřáky a ty, kdož se pohybují ve znečištěném ovzduší. V současné době je tímto onemocněním u nás postiženo na 800 000 lidí, což je číslo více než varovné. Apelativní pořad, v němž vystupují jak lékaři, tak postižení, seznamuje veřejnost s prvními příznaky nemoci, jejím vývojem a možnostmi obtížného léčení.

Napište nám