Dokument o životě našich krajanů v Kanadě.
Připravili: D Strnadel, P. Brynych a M. Petrov

Připravili: D Strnadel, P. Brynych a M. Petrov

Napište nám