Setkání světla a tmy, života a smrti – přímý přenos z vyšehradského Slavína. Podvečerní bohoslužbu pod širým nebem celebruje kardinál Miloslav Vlk

Každoročně se začátkem listopadu rozzáří hřbitovy tisíci světel.

Vzpomínáme na své blízké a snad si vskrytu duše klademe otázku po smyslu života, spravedlnosti a štěstí.

Katolická církev uctívá 2. listopadu památku našich zemřelých. Ve všech kostelích se za ně slouží mše. Bohoslužba na vyšehradském Slavíně má dlouhou tradici. Pod širým nebem kráčí průvod s rozžatými svíčkami, obklopen hroby významných osobností moderních českých dějin. Ale Vyšehrad skrývá i dávné pověsti a legendy, počátky české státnosti i křesťanské víry.

Hledejme spolu odpověď na otázku, jestli lidský život zaniká. A jakou roli zde hrají lidské zásluhy a úmysly prostých a pokorných srdcí.

Napište nám