Dvanáctého listopadu 1989 prohlásil Jan Pavel II. naši patronku Anežku Přemyslovnu za svatou. Připomeňme si Svatého Otce na jeho poslední Apoštolské cestě k našim sousedům v roce 2003. Režie A. Hanauerová

Návštěva Slovenska mezi 11. a 14. zářím byla sto druhou cestou Jana Pavla II. mimo Itálii. Po setkáních s věřícími v Trnavě, Banské Bystrici a Rožňavě blahořečil Svatý Otec v bratislavské Petržalce biskupa Vasila Hopka a sestru Zdenu Schelingovou, vězně padesátých let. Záznam z papežova pobytu u našich sousedů nám může připomenout nejen národ nám tak blízký, ale i odlišnou situaci křesťanských církví u nás a na Slovensku.

Napište nám