Život podle mýtické Lucerny Aloise Jiráska.
Připravil R. Procházka.

Režisér, scenárista a producent Radim Procházka, mimo jiné spoluautor trilogie celovečerních dokumentů o novodobých českých dějinnách "Tenkrát", se prostřednictvím hry Aloise Jiráska Lucerna zamýšlí nad vztahem národního divadelního mýtu a života jako takového.

Prostorem filmu je prostředí Hlohové a Staňkova u Domažlic neboli oblast, která údajně sloužila Jiráskovi v souvislosti s Lucernou jako inspirace.

Procházka zde našel mlynáře vyrábějícího elektřinu, v osobě místní úřednice i novodobou "kněžnu", která iniciovala vznik naučné stezky, jejíž trasa vychází z příběhu Lucerny, a také místního učitele, který však již nechodí se suplikou, nýbrž vyučuje hudbu v Německu.

Ve filmu uvidíme také režiséra a herce Otomara Krejču, který zde hovoří o svém osobním i uměleckém setkání s Lucernou.

Nejen s těmito aktéry filmu se Procházka zamýšlí nad tím, do jaké míry je jeden z našich národních mýtů mýtem živým.

Napište nám