Registrované partnerství lidí stejného pohlaví se poměrně těžko prosazuje i ve vyspělých zemích. Již první rozpravy v Parlamentu České republiky na toto téma naznačily, že ani u nás nebude mít návrh na registrované partnerství na růžích ustláno. Názory českých zastupitelů se velmi různí – dochází ke střetu, který je možné vnímat jako střet konvenčního a alternativního chápání vztahů mezi lidmi. Na jedné straně společnost brání své zvyklosti a tradice, na druhou stranu nelze přehlížet narůstající počet osob se stejnopohlavní orientací, usilujících o legitimitu svého svazku. Spolužití osob stejného pohlaví je celosvětovým jevem, který, zdá se, překračuje samotné hranice homosexuálního chování. (Existuje např. mnoho vztahů a svazků, které nejsou podmíněny homosexuálním stykem.) „Večer na téma… Čtyřprocentní menšina“ usiluje o komplexnější pohled na tento fenomén.

Struktura večera vychází z konfrontace nepřijímajících, ale oficiálních, tradičních stanovisek, se stanovisky chápavými a tolerantními. Proto bude i samotný jev homosexualita ukázán různými pohledy. Uvidíme několik dokumentárních filmů z archivu České televize, ale také premiéru hodinového snímku Martina Pátka „Labyrint sexu a peklo srdce“.

Napište nám