Dokument o našich krajanech v Kanadě a jejich snaze zachovat sokolské myšlenky pro další generace.
Připravili: D. Strnadel, P. Brynych a M. Petrov

Připravili: D. Strnadel, P. Brynych a M. Petrov

Napište nám