Geologická historie nejvyššího evropského pohoří, jehož malebnost přitahuje každým rokem milióny návštěvníků z celého světa. Rakouský dokument.

Majestátní vrcholy Alp nám připadají věčné a neměnné - avšak pouze jejich neustálá proměna je věčná.

Před čtyřmi a půl miliardami let vznikla Země. Byl to ohnivý zrod. Na oceánu z magmatu, rozžhaveném na více než tisíc stupňů, pluly první fragmenty prakontinentů. Když Země po mnoha milionech let vychladla, spadly první dešťové srážky. Voda se hromadila v obrovských pánvích - vznikaly první oceány, které se později staly kolébkou Alp.

Tam, kde se dnes tyčí Alpy, se kdysi rozkládalo rozlehlé moře. Místo samotného zrodu pohoří leží ale mnohem jižněji, poblíž rovníku.

Procházka po Alpách je tedy zároveň putováním do dávno zašlých časů. Před miliony let těžko představitelné přírodní síly vyzdvihly a přesunuly tyto kamenné obry. Dnešní vrcholy jsou navíc jen pouhými zbytky někdejších skalních štítů. Je to věčný koloběh: alpské masivy jsou stále znovu a znovu vyzdvihovány z útrob země, aby je pak vítr, voda a led snižovaly. Skalní stěny obnažené přírodními silami jsou dokladem geologických procesů v minulosti.

Napište nám