Dokument o nejvýznamnějším rakouském barokním sochaři G. R. Donnerovi a jeho osudovém díle (1991). Připravili: K. Bělohlavý, Z. Úlehla a J. Večeřa

Dokument o nejvýznamnějším rakouském barokním sochaři G. R. Donnerovi a jeho osudovém díle (1991). Připravili: K. Bělohlavý, Z. Úlehla a J. Večeřa

Napište nám