Dokument o nejvýznamnějším rakouském barokním sochaři G. R. Donnerovi a jeho osudovém díle.
Připravili: K. Bělohlavý, Z. Úlehla a J. Večeřa.

Dokument o nejvýznamnějším rakouském barokním sochaři G. R. Donnerovi a jeho osudovém díle.

Napište nám