O technických a lidských zajímavostech kolem automobilů.
Připravili J. Plesník a L. Klega.

O technických a lidských zajímavostech kolem automobilů.

Napište nám