Velmi zábavná revue.
Účinkují: D. Vávra, T. Hanák, který dnes slaví 65. narozeniny, M. Šteindler, L. Vychodilová, M. Načeva, O. Schmidt, Z. Žampa, J. Vaculík a skupina Paco Camino a další. Režie A. Guha a J. Rubeš.

Kořeny Divadla Sklep sahají až do roku 1971, kdy David Vávra a Milan Šteindler začali svým kamarádům a známým předvádět své básně a scénky, a to ve sklepě domu Vávrovy babičky (odtud pozdější název divadla). Soubor se postupně rozrůstal a ve druhé polovině 70. let se odvážil vystupovat i veřejně. Roku 1980 našel útočiště v kulturním domě Dobeška, který se stal jeho domovskou scénou až do dnešních dnů. K nejstarším a nejdéle uváděným představením patří Besídka Divadla Sklep, pásmo scének, skečů a písní, které je každoročně obměňováno a doplňováno o nové výstupy. Jednu z podob Besídky zaznamenali v roce 1991 pro ostravskou televizi režiséři Alexej Guha a Jan Rubeš.

Napište nám