Přírodní koloběh vody

Dokument Tomáše Škrdlanta se nezabývá vodou jen jako "základní a životně důležitou složkou našeho prostředí", ale také tím, že voda je živel. Je lepší si s ní nezahrávat a už vůbec ne ji spoutávat do nových betonových řečišť. Voda totiž má paměť a ta se mění pro dnešního člověka v nebezpečí – dvojice ničivých povodní v letech 1997 a 2002 budiž varovným mementem. Aby se vyvážila v poslední době stále křehčí rovnováha našeho ekosystému, je třeba naslouchat této paměti a pochopit "myšlení" vody.

Napište nám