O duševní nemoci, která pronásleduje stále více lidí (2003). Scénář a režie J. Soukup

Psychické choroby se stanou podle WHO (Světová zdravotnická organizace) nejčastější formou onemocnění lidstva v 21. století.

Vědci celého světa se od nepaměti snaží porozumět procesům, které se odehrávají v šedé kůře mozkové a které ovlivňují lidské chování. U řady duševních chorob existují poměrné silné studie (např. u schizofrenie) mapující procesy probíhající v lidském mozku. U depresí a manických stavů zatím věda tápe, byť již dokáže některé momenty chemoterapeuticky tlumit. Přesto intenzita průběhu různých, leckdy se prolínajících duševních chorob, zůstává empiricky nepodchycena a u těžších klinických případů končí z 20 % sebevraždou.

Pořad ukazuje míru vědeckých znalostí deprese a jejích forem z hlediska neuropatologického a fyzioterapeutického a ukazuje největší svízel psychiatrie – správně stanovit diagnózu s přihlédnutím k individualitě pacienta.

Napište nám