Za dvanácti portréty kdysi mladých a nadšených absolventů DAMU se skrývá mnoho dramatických životních okamžiků

V roce 1963 napsal dramatik Pavel Kohout pro absolventský ročník DAMU hru, kterou uváděli v Disku jako své absolventské představení "Dvanáct".

Tuto hru o rok později se stejnými lidmi natočila televizní režisérka Eva Sadková. Jde o příběh jednoho celého ročníku DAMU, jehož studenti se rozhodnou usilovat o smysluplnost uměleckého poslání - odcházejí na oblast společně tvořivě pracovat. Původní entuziasmus se však pod tíhou všedních dnů vytrácí, každý z nich pak podle své povahy podléhá tlakům vnějších okolností. Po roce se parta dvanácti herců a přátel rozpadá.

A tyto lidi v roce 2003 znovu oslovil další režisér - Viktor Polesný, aby spolu s nimi udělal jakousi rekapitulaci uplynulých let. Doba je vystavila krutým zkouškám - a tak je těchto dvanáct životů dosti věrným obrazem doby. Obsahují všechny možné lidské i umělecké peripetie a formy proher, ale i návratů, jimž jsme byli, jsme a ještě pořád budeme vystavováni.

Napište nám