Jak prožít bohatě svůj život, aniž by člověk byl milionářem. Filozoficko–dokumentární koláž Ester Kočičkové a Karla Kopše.

Řecký filozof Epikuros, žák Demokritův, má dodnes, a především v našich zeměpisných šířkách, miliony následovníků, kteří vesměs vůbec nic o jeho díle ani netuší. Jeho filozofie se totiž řídila heslem: Proč bych měl bohy žádat o něco, co jsem schopen si zajistit sám? A její vyznavači tak prožívají krásné a bohaté osudy i bez milionů v měšci či na bankovním kontě. A nejedná se jenom o jídlo a pití, se kterými je povědomí o „epikurejství“ nejčastěji spojováno. Patří sem např. i způsob jejich přípravy a servírování, atmosféra, ve které je konzumujeme, i společnost, s kterou je sdílíme. A protože blížící se Vánoce jsou rovněž velkou výzvou pro nás „epikurejce“, pokusíme se vám některé zásady této filozofie vysvětlit. Pomůže nám několik dokumentárních filmů s kulinářskou tematikou i hosté Ester Kočičkové - šéfkuchař, sommeliér, aristokrat, spisovatel, zpěvačka i lékař.

I. část: Z antických ostrovů k šampaňskému vínu a olomouckým syrečkům

II. část: Od brambor a Sachrova dortu zpět do antiky

Napište nám