Koncert ze zahrady Valdštejnského paláce v Praze. Ve skladbách L. van Beethovena Symfonie č. 7 a G. Mahlera Chlapcův kouzelný roh účinkují: solisté B. Fink – soprán a R. Janál – baryton.
Hraje Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK, řídí L. Pešek. Recitace P. Soukup. Kamera J. Lebeda. Režie S. Vaněk.

Devět bran je multižánrový festival česko-německo-židovské kultury, který se každoročně pořádá v Praze od roku 2000. Svůj název získal podle knihy Jiřího Mordechaje Langera Devět bran. Je koncipován jako týden židovské kultury a jeho součástí jsou koncerty, přednášky, výstavy a filmová představení. Hlavní scénou festivalu je Valdštejnská zahrada v Praze. Čtvrtý ročník, který se konal v roce 2003, si zvolil téma Izrael. Jeho součástí byl i červnový hudební večer v Sala terenně Valdštejnského paláce, na němž účinkoval Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řízený Liborem Peškem. Mezi fontánami a renesančními sochami Adriena de Vriese zněly tóny Beethovenovy sedmé symfonie a dvanácti písní Gustava Mahlera ze sbírky Chlapcův kouzelný roh, které přednesli argentinsko-slovinská mezzosopranistka Bernarda Fink a barytonista Roman Janál. Český překlad zhudebněných veršů, mezi nimiž vévodí Noční píseň stráže, Rýnská legenda, Prasvětlo, Antonius Padovský káže rybám, četl herec Pavel Soukup. Akce festivalu Devět bran probíhají i v dalších městech, např. v Plzni, Třebíči a Terezíně. Dlouholetým prezidentem festivalu byl spisovatel Arnošt Lustig.

Napište nám