Nejslavnější melodie F. Lehára, J. Offenbacha, O. Nedbala, R. Frimla, E. Kálmána a R. Piskáčka v neopakovatelném podání E. Pilarové, J. Štědroně, P. Nováka, J. Kobra, L. Skořepové, S. Třísky, Tanečního klubu Jarky Calábkové a dalších.
Připravili: K. Spurný, J. Plesník a Z. Havlíček

V roce 1985 připravili ostravští tvůrci další pestrou směs operetních melodií. Podtitul pořadu „S operetou kolem světa“ prozrazuje, že jednotlivé árie byly vybrány s ohledem na to, v které zemi se zvolené operety odehrávají. Zavítáme tak třeba do Francie (Mamzelle Nitouche, Ples v opeře), Holandska (Bratránek z Batávie), Řecka (Krásná Helena, Orfeus v podsvětí), Kanady (Rose Marie), Maďarska (Hraběnka Marica), Polska (Polská krev), ale i do Číny (Země úsměvů), a to ve společnosti Evy Pilarové, Jiřího Štědroně, Pavla Nováka, Luby Skořepové nebo Josefa Kobra.

Připravili: K. Spurný, J. Plesník a Z. Havlíček

Napište nám