Monika Brindzáková, moderátorka a bloggerka

„Kroj jsem poprvé oblékla jako malé dítě na tradičních hodech v mých rodných Hruškách. Od té doby jsou Hrušky a kroj mojí velkou láskou. Kroměstárkováníjsem chodila do dětského folklorního souboru Křenováček a v mládí do Vojenského uměleckého souboru Jánošík (dnes slavný VUS Ondráš). Tam někde začala i moje kariéra moderátorky.

Po narození mých dvou dětí bylo jasné, že jako lidová tanečnice bych umřela hlady, ale role moderátorky mě docela dobře živí. Zjednodušeně řečeno, na začátku byl kroj. Dnes ale vím, že to, co mě na lidové tradici vždycky tak přitahovalo a přitahuje stále, jsou lidé. Měla jsem štěstí a potkala se s osobnostmi, jako byli Janek Rokyta, Zdeněk Kašpar, Luboš a Dušan Holí, Zdena Jelínková, Jaromír Nečas a se spoustou dalších.

A je mezi námi mnoho lidí, kteří i v jedenadvacátém století oblékají kroj nebo ho vyšívají, tančí v něm a zpívají. Mnohdy bez jakéhokoliv nároku na cokoliv udržují tradice živé a snaží se je předávat dál. Někdy žijí přímoZa našima humny, a proto jsem se je rozhodla navštívit. Některé už znám, některé teprve poznám a moc se na to těším. Protože pořád platí, když obleču kroj, jsem šťastnější.

A když nejsem v kroji, sedím za rozhlasovým nebo jiným mikrofonem a v posledních třech letech mě můžete potkat také jakokamarádkua tiskovou mluvčí zvířátek v brněnské zoologické zahradě. Tak nás někdy navštivte!“