Experimentální film Otakára Schmidta inspirovaný sochařskou tvorbou Václava Česáka.

Záměrem bezmála půlhodinového dokumentu Otakára Schmidta bylo ukázat génius loci města Plzně, v jehož jednotlivých dvanácti pravidelných výsecích jsou představeny sochy plzeňského rodáka a umělce Václava Česáka, na pozadí přesně sestaveného horoskopu západočeské metropole. Sochy se staly, ne náhodou, symbolem rozčlenění na dvanáctero archetypálních astrologických znamení, které měly dokázat, jak byla urbanistika a architektura Plzně intuitivně po staletí vytvářena, podobně jako umělecké dílo, v tomto případě prezentované sochy. Tato intuitivnost nás upozorňuje na vyšší řád, kterým jsme jako obyvatelé města, nebo společnosti, či vesmíru, řízeni.

Dokument klade důraz na poezii, barvy a rytmus.

Tvůrci dokumentem sledovali zábavně obohatit základy naší křesťanské kultury, ze které vyrostli a k níž se bytostně hlásí.

Napište nám