Na tichomořském ostrově Pitcairn dodnes žijí potomci účastníků nejslavnější námořní vzpoury. Francouzský dokument.

Posádka britské lodi Bounty, která v roce 1787 plula Pacifikem, neměla tušení, že píše začátek jednoho z nejproslulejších námořních dobrodružství. Příběh vzpoury na této lodi je dostatečně znám z hollywoodských velkofilmů. Ale tyto filmy se nezmiňují o konci této podivuhodné ságy, kdy se z vyvrhelů nakonec stali počestní lidé. Devět vzbouřenců se totiž i se svými tahitskými ženami uchýlilo na maličký ostrov Pitcairn, ztracený v Tichém oceánu, aby tam žili životem počestných farmářů. Sedmá generace jejich potomků tam žije dodnes.

Napište nám