Za svou existenci vděčí lidstvo „velké přírodní elektrárně“. Americký dokument.

Život na Zemi existuje jen díky Slunci. Dodává nám teplo a světlo, reguluje počasí. V přeneseném smyslu slova bychom mohli konstatovat, že za svou existenci vděčí lidstvo "velké přírodní elektrárně". Americký populárně vědecký film nás zavádí až do jejího samotného nitra a vysvětluje nám nejrůznější procesy, ke kterým v Slunci samém a v sluneční soustavě dochází. Vědci se ale domnívají, že za tři miliardy let se tato "velká přírodní elektrárna" vyčerpá a život na Zemi zanikne...

Napište nám