Osudový příběh průkopníka funkcionalismus. Portrét uvádíme k 45. výročí od úmrtí B. Fuchse.

Brno je ve dvacátých letech minulého století bohatým evropským městem a návrhy Bohuslava Fuchse tvoří špičku evropské avantgardní architektury. Bohuslav Fuchs (24. 3. 1895 – 18. 9. 1972) je v zahraničí jedním z nejznámějších českých architektů 20. století. Architekt, urbanista, teoretik, výtvarník a učitel, který je neodmyslitelně spjat s brněnským funkcionalismem, započal svoji kariéru studiem na Akademii výtvarných umění v Praze u Jana Kotěry, v jehož ateliéru později také pracoval. V roce 1922 se Fuchs trvale usadil v Brně, kde od roku 1923 působil jako pracovník městského stavebního úřadu. Roku 1929 mu také vychází první monografie ve švýcarské Basileji, vzápětí vystavuje své návrhy ve Stockholmu, Vídni a Berlíně. O tři roky později je architekt zastoupen na slavné výstavě newyorského Muzea moderního umění The International Style, která uvedla funkcionalismus na americkou scénu. V letech 1938 až 1940 byl profesorem Uměleckoprůmyslové školy ve Zlíně a v rozmezí let 1945 – 1958 působil jako pedagog Vysokého učení technického v Brně, kde byl v roce 1947 jmenován profesorem. Bohuslav Fuchs byl členem řady odborných organizací, kupříkladu SVU Mánes, dopisující člen RIBA v Londýně, stálý delegát CIAM a čestný místopředseda IFHP. Roku 1968 byl jmenován národním umělcem. Fuchsovi stavby jsou vzápětí zařazeny do učebnice typologie absolventa Bauhausu E. N. Bauentwurfslehre, která se užívala po celá desetiletí na celém světě. Už za Fuchsova života přijížděli od šedesátých let 20. století do Brna architekti i studenti oboru z celého světa, aby zhlédli jeho stavby doposud vzrušující svou moderností. Dokument představuje osobnost a dílo Bohuslava Fuchse k příležitosti 45 let do úmrtí tohoto světového architekta, který svými stavbami oslnil světové osobnosti architektury, jako byl Adolf Loos, Ernst Wiesner, Endre Steiner, Walter Gropius, Le Corbusier, Boris Podrecca či Arne Jacobsen.

Napište nám