Dokument o soužití Čechů a Poláků v nejseverovýchodnějším cípu naší republiky, na území, jehož nepříliš známá historie je potřísněná krví, hraničními spory a vzájemnou nevraživostí obou národů (2003). Režie I. Macharáček

Litujeme, ale pořad není v iVysílání dostupný
Video není k dispozici

Dokumentární film ostravského studia České televize nazvaný Těšínsko – Divné století nabízí, kromě jiného, především vyprávění osobních příběhů lidí (jejich vzpomínek), kteří v tomto kraji žili a jsou svědky minulosti, která po několikráte tak krutě zasáhla nejen do osudů naší republiky, ale i jejich vlastních. Podařilo se jim přežít velké dějinné události, které přesouvaly hranice a začleňovaly toto území střídavě do různých států. Mnozí z nich v sobě ale dodnes nemohou potlačit rozhořčení z toho, že se stali, obrazně řečeno, figurkami na šachovnici politických zájmů, které nezajímal skutečný život, podmínky a smýšlení lidí v tomto kraji, ani situace, která vedla k vyostřenému napětí a skoro bratrovražedné nenávisti mezi Čechy a Poláky.

Územně-právní příhraniční spory s Polskem znamenaly pro českou část Těšínska vyhrocený národnostní konflikt. Informace o tomto období našich dějin byly po únoru 1948 záměrně potlačovány, neboť obě země socialistického bloku si nepřály další rozbroje ohledně sporných území v oblasti, kterou vymezuje povodí řek Olše, Odry a Ostravice.

Po 17. listopadu 1989 jakákoliv omezení v této věci padla. K této problematice se vrátila a věnovala, bohužel spíše jen okrajově, zatím pouze nepatrná část publikací. Média, zejména pak televize, toto zajímavé téma týkající se historie naše státu prozatím komplexněji nezpracovala. V duchu těchto souvislostí se tedy zrodil nápad na dokumentární film o Těšínsku, který zpracovává atraktivním způsobem téma Těšínského Slezska, které prošlo nejbouřlivějšími změnami, jež opravdu reálně zasáhly životy řady generací místních obyvatel, a dokumentuje v této oblasti nejrůznější vlivy, události, fenomény atd., které dohromady a souhrou dějinných okolností, zapříčinily to, že Těšínsko si své 20. století už navždy zapamatuje, mírně řečeno, jako staletí divné. Zvláštní přitom je, že řada momentů v jeho vývoji má obecně platný přesah k jakýmkoliv národnostním bojům za samostatnost, demokracii a svobodu. A právě problematika národnostní seberealizace, na příkladu polské menšiny na Těšínsku, ukazuje jak se deformoval oboustranně nerovný přístup k požadavkům na vytvoření lokální minoritní suverenity v rámci jiného státního celku a zpochybňovala tak její oprávněnost. Je ale zároveň výzvou k pokání, odpuštění, morálnímu vyrovnání a snad i poklidnému budoucímu vzájemnému soužití mezi Čechy a Poláky.

Dokument Těšínsko – Divné století se snaží překonat zažité, letité česko-polské spory se všemi předsudky a na poučení z minulosti, z oněch bolestivých nesvárů, které rozdělovaly nejen hranice, ale i sousedy či rodiny, najít spíše to dobré, co tyto národnosti spojuje a dojít tak k určitému konsensu – porozumění dvou svébytných a přesto původních kultur a možností další spolupráce a koexistence v rámci jednoho kraje.

Není jednoduché zabývat se minulostí takového regionu jakým je Těšínsko. Regionu bohatého na různé změny a zvraty. Vždyť jen v průběhu 20. století změnilo Těšínsko sedmkrát státní příslušnost! Vedle Poláků a Čechů zde žili Němci, Židé a po druhé světové válce Slováci, Maďaři a Romové. Vzájemné vztahy přitom nebývaly nikdy idylické. Zejména vztah Čechů a Poláků prošel v minulosti nejednou zatěžkávací zkouškou. Zatímco pro Poláky se jedná o důležitou a zásadní otázku, pro Čechy, vyjma těch kteří na Těšínsku žijí, je to zcela okrajový problém. Většina Čechů žijících „mimo“ má o existenci polské menšiny jen velmi mlhavou představu a otázka Těšínska je v obecném povědomí považována za podružnou a nedůležitou. Je ale pravda, že zejména česká historiografie má vůči Těšínsku značné dluhy. Tento dokument by je chtěl alespoň částečně splatit a narovnat k oboustranně vyváženému a nezaujatému pohledu.

Ivo Macharáček
režisér

Ivo Macharáček


Stopáž56 minut
Rok výroby 2003
 ST 4:3
ŽánrDokument