Dokumentární pořad o lidech, kteří se stali závislí na dobročinnosti svých bližních.

Dokumentární pořad o lidech, kteří se stali závislí na dobročinnosti svých bližních. Autoři si všímají různých typů žebráků - od těch, které na ulici přivedla nezaviněná bída nebo neschopnost postarat se o sebe, až k těm, kteří na dobročinnosti jen parazitují.

Žebrákům buď dáme, nebo nedáme - ale v obou případech od nich prcháme pryč. Nezeptáme se: člověče, co se vám přihodilo? Bojíme se, že by nás vyslechnutý příběh uvedl do trapných rozpaků - kdybychom mu věřili i kdybychom mu nevěřili. Cítíme se být pod nátlakem soucitu. Ale dokázali bychom sami, v případě krajní nouze, pokleknout před kolemjdoucími? Jak často je pokora našich bližních upřímná?

Dokumentární film pokládá otázky za nás a nabízí nám tak vzácnou příležitost jednosměrného setkání. Vidíme, slyšíme - a nemusíme nic říkat. A třeba pak začneme být pozorní i k těm svým bližním, kteří nezáří úspěchem a výjimečností. Budeme o nich přemýšlet a zahrneme jejich příběhy (i ty vymyšlené) do svého obrazu světa.

Režisér filmu Tomáš Škrdlant říká: "Doufám, že film trochu naruší ten vžitý černobílý postoj, který k žebrákům mnoho lidí zaujímá: buď je vidíme jako příživníky, kteří zneužívají naivní dobročinnosti kolemjdoucích, zvláště cizích turistů, anebo, pokud jsme ochotni uvěřit jejich bídě, uvádějí nás do trapného pocitu. Věnujeme jim minci, ale ne pozornost. A naši městští zastupitelé se je, čím neúčinněji, tím vytrvaleji, snaží vyhnat pokutami, které nikdo z nich stejně nikdy nezaplatí. Jejich životní příběhy jsou různé - a za svůj osud si mohou i nemohou, podobně jako my ostatní. Každopádně, pokud neobtěžují a nenaléhají, což většina z nich nedělá, myslím, že jejich právo obrátit se na své bližní s prosbou o pomoc je nepochybné. Patřilo od pradávna k mezilidským vztahům ve většině společností, s výjimkou těch totalitních. Ostatně mnozí žebráci se těší do Evropy, neboť, jak jeden z nich ve filmu říká: ta vyhláška se vstupem do Unie padne, žebrání se přece nikde nezakazuje. A že jsou mezi nimi podvodníci? Zajisté, ale když se rozhlédneme: proč by právě mezi žebráky měli být všichni poctiví, když ani mezi poslanci, ministry či policisty tomu tak není?"

Napište nám