Český sen

Nepřepínejte na ČT2! Nezapínejte televizi! Nedívejte se! (2003) Režie V. Klusák, F. Remunda