Současná česká společnost možná čelí morální a mravní krizi. Tento film by měl upozornit, že existuje a stále se rozrůstá společenství lidí, v jejichž životech jsou etické principy díky skautingu plně přítomné.

„Pokud jsme svobodní, zdraví a máme co jíst, měli bychom svou energii a čas věnovat těm, kteří takové štěstí nemají.“ I toto je jedno z pravidel skautské výchovy. Naše společnost se ocitá v krizi hodnot, takže skautská morálka by měla být důležitější než kdy dřív. Dvě linie filmu – dialog mezi dvěma generacemi a jací jsou vlastně dnešní skauti? Co jim skauting dává? Proč je zábavné v dnešní přetechnizované a někdy téměř virtuální době se ve skautingu organizovat? Není to přežitá a zastaralá záležitost? Jsou pravidla, principy a zásady skautů stále platné? V čem spočívá to kouzlo, kterému propadají úplně malé děti až k těm téměř dospělým teenagerům, že jsou stále ochotni si hrát a třeba i pomáhat tam, kde je potřeba?

Film o českém skautingu potřebujeme. Dobrých příkladů a návodů na způsob života není nikdy dost.

Zakladatel světového skautingu Robert Baden-Powel říká: „Objevil jsem rozdíl mezi potěšením a štěstím. Potěšit se můžeme tím, že si zajdeme do kina, na fotbal... Štěstí je ale něco jiného. Jako když radost s láskou jdou s tebou navždy. To přichází až posléze, ne jako výsledek zábavy, ale konáním dobrých věcí, které pomáhají ostatním.“

Už několik let jsou opět skautské klubovny plné. Přece jenom se někteří v této hektické době chtějí vracet k prostým hodnotám života, pomáhat druhým a hledat upřímné přátelství. Mít šanci rozvíjet sebe, své okolí, tvořit lepší svět tím, že je možné vzít svůj život do vlastních rukou.

Napište nám