Fotograf a dokumentarista Jan Ságl je jedním z mála žijících svědků alternativní kultury.
Režie: Olga Sommerová.

Fotograf Jan Ságl je jedním z mála žijících svědků alternativní kultury, zároveň jejím dokumentátorem, ale též ceněným autorem uměleckých fotografií. Jeho pozoruhodné dílo nebylo dosud nikdy filmově zpracováno, přestože je unikátním svědectvím společenské historie této země a zároveň dokladem autorovy občanské a společenské svobody v obou politických režimech. Zcela významnou skutečností je v životě Jana Ságla inspirace a vzájemná spolupráce s manželkou, konceptuální umělkyní Zorkou Ságlovou (sestrou M. Jirouse). Duchovní semknutost uměleckého páru posiloval za totality vnější režimní tlak. Režisérka se v tomto intimním dokumentu nesoustředí jen na výtvarné dílo, ale na osobnost člověka, který vzdoroval tehdejší době mrtvolného bezčasí.

Napište nám