Návrat milovníků krásných motorek a dobrodružných cest plných zážitků i nostalgie na nejslavnější silnici světa.

Každý, kdo někdy projel nejslavnější silnici světa, je ochoten odpřisáhnout, že se dříve nebo později na Route 66 rozhodně vrátí. Stručně řečeno – jedna jízda nestačí.

Americká šestašedesátka má svoje nepopsatelné kouzlo, kterým už takto očarovala miliony lidí z celého světa. Lidi nejrůznějších profesí, odlišného sociálního a společenského postavení, barev pleti a vyznání. Jaký je tedy důvod tohoto zvláštního fenoménu? Je to touha znovu prožít báječné dny “on the road“, opět potkat fantastické lidi na staré šestašedesátce, objevovat nové věci a místa, na která poprvé nezbyl čas? Anebo si jednoduše užít spoustu zábavy během putování napříč Amerikou?

Všechny uvedené důvody jsou stoprocentně pravdivé a platné. Účastníci nezapomenutelné výpravy se však nespokojí s „pouhou“ jízdou. Díky pečlivě připravenému scénáři se stávají svědky a protagonisty celé řady neobyčejných událostí a happeningů, objevují místa, která zůstávají běžným turistům skryta. Žení se na mostě přes Mississippi, přebarvují slavné cadillaky do národních barev, účinkují v muzikálu, soutěží v pojídání jablkového koláče s americkým profesionálem, holí se u legendárního holiče, vaří „domorodcům“ česká jídla, sestupují do zlatého dolu a odpalují ohňostroj uprostřed pouště…

Napište nám