O projektu

Cyklus navazuje na významný počin filmového historika Jana Lukeše Zlatá šedesátá z roku 2009, který se zaměřil na tehdy žijící a většinou stále ještě tvořící filmaře šedesátých let.

Stranou zůstali tvůrci už nežijící, ať už z jádra nové vlny, či z širšího kontextu šedesátých let. Také oni, a možná právě oni, nejednou přímé oběti doby, si však zaslouží podobné svědectví, třebaže už „jen“ očima druhých, kolegů, spolupracovníků, rodinných příslušníků a přátel.

Cyklus Zlatá šedesátá II mapuje nejen zbylé významné osobnosti české filmové nové vlny, ale pokouší se na celý fenomén nahlédnout z různých, často rozdílných perspektiv jejich současníků a spolupracovníků. Význam této epochy se tak dostává do širších vývojových souvislostí, se znaky, které byly s dobovou kulturní historií nerozlučně spojeny nebo ji podmiňovaly. Cyklus přináší portréty takových umělců, jakými byly Ján Kadár, Elmar Klos, Karel Kachyňa, Evald Schorm, František Vláčil a další.